Disclaimer staat in het Nederlands verder op deze pagina

English:

The content of this website including, but not limited to: the texts, images, design, brands and domain names, are property of OldtimerSeats.Com and are protected by copyrights and intellectual or industrial property rights that exist within applicable law. It is not allowed to reproduce or provide any part, or the entirety of the website without my written permission.

The information and images provided by OldtimerSeats.Com are chosen with the utmost care. However, OldtimerSeats.Com cannot guarantee the correctness or completeness of this content.

OldTimerSeats.Com strives to constantly maintain the website, and keep it up to date. We cannot however, guarantee that the content of the site will be completely up to date after some time, or at the moment of visiting the site.

The content of this website can always be altered without notice. The visitor of the website is responsible for his or her own usage of this site. Websites visited from OldtimerSeats.Com are not made and designed by OldtimerSeats.Com. We cannot alter these sites.

OldtimerSeats.Com does not accept liability for damages caused by using this website and the information provided (or the possibility to use this information), including damages caused by viruses or incorrectness/incompleteness of information, information on or through a website redirected by OldimterSeats.Com, or information from or through a website directing to another website and information placed on our website without consulting with us first.

Nederlands:

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van OldtimerSeats.Com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door OldtimerSeats.Com verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. OldtimerSeats.Com streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door OldtimerSeats.Com ingericht en worden niet door OldtimerSeats.Com gemaakt.

OldtimerSeats.Com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.